Peter Kovárik DiS. art

– 1990 – Absolutórium štátneho Konzervatória v Bratislave, odbor akordeón, hudobná náuka

-1990 – ukončenie štúdia kompozície a  aranžovania pop music u p. prof. Trnečku v rámci Konzervatória

-1989 -1990 – hráč na klávesových nástrojoch v Big Bande Konzervatória v Bratislave

– 1990 – 1991 – hráč na klávesových nástrojoch vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave

– 1991 – 1997 – zahraničné angažmán ako hráč na klávesových nástrojoch v hudobnej skupine Night line band

– 1997 – 2006 – hráč na klávesové nástroje v hudobnej skupine No Comment

– 2002 – aktuálne –  založenie a činnosť vo vlastnej hudobnej skupine Black and White

– 1997- 2000 – učiteľ v základnej umeleckej škole v Holíči v odbore klávesové nástroje

– 2000 – aktuálne – riaditeľ základnej umeleckej školy v Holíči

– 2000 – kompozícia skladieb pre muzikál Srdce na dlani

– 2005 – kompozícia skladieb pre muzikál Ako to ne-bolo na Holíčskom zámku

– 2008 -2010 – hráč na klávesové nástroje i v koncertnej hudobnej skupine Satisfaction

– 2011 – aktuálne – hráč na klávesové nástroje i v koncertnej hudobnej skupine W-band

– 2011 – aktuálne – ozvučovanie hudobných skupín a iných hudobných akcií

——————————————————————————————————————–

Členovia:   Kto sme

Pavol Kuchta
Peter Kovárik Dis. art
Mgr. Lucia Vratislavská
Radovan Grimm
Michaela Srbová
Dominik Veselý
Matej Kovárik