Kamilka Kostilniková Dis. art.

20032012 – absolventka ZUŠ v Holíči, odbor ľudový spev, hra na klavíri, hra na zobcovej flaute

20102012 – výmena odboru na ZUŠ v Holíči, z ľudového spevu na populárny spev. V tomto období účastníčka okresných, krajských a celoslovenských súťaží:

– Beat Fórum Gbely – 3. miesto
– Pop Skalica – 1. miesto
– Pop Senica – 1. miesto
– Senecká dúha – 1. miesto, 2. miesto
– Malokarpatský slávik – 1. miesto, 2. miesto
– Song fest Gazarka – 2. miesto

2018 – Absolventka – Konzervatória v Bratislave, študijný odbor: hudobno-dramatický : spev, tanec a herectvo

2012aktuálne – členka hudobnej skupiny Black & White – spev

Členovia:   Kto sme

Pavol Kuchta
Kamilka Kostilniková Dis. art.
Peter Kovárik Dis. art.
Lucia Vratislavská
Radovan Grimm
Michaela Srbová
Petronela Lantošová