Video 2020

Všetky kamerové a hudobné záznamy sú úplne naživo a vyhotovené priamo počas hudobnej produkcie. Sú bez akýchkoľvek ďalších mixovaní, úprav či nahrávaní a iných inštrumentálnych vokálových partov.

„Takto hráme naživo.“

 

kamera : Adam Pavlík         svetlá : Radovan Grimm         zvuk : Peter Kovárik Dis. art