Audio

 Informácia pred počúvaním nasledovných hudobných ukážok

V nasledujúcich hudobných ukážkach hrajú traja, maximálne štyria hudobníci a spievajú maximálne traja speváci. Všetko je hrané a spievané naživo bez pomoci akéhokoľvek karaoke podkladu, či karaoke inštrumentálnej verzie s vokálmi. Preto sa môže zdať poslucháčovi, že nahrávky neznejú ako originál, resp. znejú menej bohato. Je to reálny jav hrania a spievania v skutočne živej nahrávke.

🙂   🙂   🙂   Ďakujeme za pochopenie   🙂   🙂   🙂

české a slovenské:

Chtěl bych žít

Peter Kovárik – spev, klávesy , Miriam Kubinová – vokál, akustická gitara , Kamila Matúšová – vokál , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

Když se načančám

Kamila Matúšová – spev , Miriam Kubinová – spev , pískanie , Peter Kovárik – vokál , klávesy, Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

O poštaris avel

Peter Kovárik – spev, klávesy , Miriam Kubinová – vokál , Kamila Matúšová – vokál , Radovan Grimm – akustická gitara, Roman Herzegh – bicie

Pokoj v duši

Miriam Kubinová – spev , Kamila Matúšová – vokál , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – akustická gitara , Roman Herzegh – bicie + hosť Matej Kovárik – basová gitara

Tak nějak málo tančím

Peter Kovárik – spev, akustická gitara , Mirka Kubinová – vokál , klávesy , Kamila Matúšová – vokál, pískanie , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

ľudové:

Na Orave

Michaela Srbová – spev , Kamila Matúšová – spev , Peter Kovárik – klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Pavol Kuchta – bicie

Čardáš dvoch sŕdc

Michaela Srbová – spev , Kamila Matúšová – spev , Peter Kovárik – klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Pavol Kuchta – bicie

Za starú Břeclavu

Michaela Srbová – spev , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Pavol Kuchta – bicie

Na hodech muzika vyhrávala

Kamila Matúšová – spev ,Michaela Srbová – spev , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Pavol Kuchta – bicie

Zahorskú dzedzinu

Kamila Matúšová – spev ,Michaela Srbová – spev , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Pavol Kuchta – bicie

zahraničné:

One way ticket

Miriam Kubinová – spev , Kamila Matúšová – vokál , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

Proud Mary

Kamila Matúšová – spev , Miriam Kubinová – vokál , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

Hopelessly Devoted To You

Miriam Kubinová – spev , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – elektrická gitara, Roman Herzegh – bicie

Ai Se Eu Te Pego

Peter Kovárik – spev , klávesy , Miriam Kubinová – vokál , Radovan Grimm – akustická gitara , Roman Herzegh – bicie

Stronger

Kamila Matúšová – spev , Miriam Kubinová – vokál , Peter Kovárik – vokál , klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

nemecké:

Verlieben, verloren, vergessen, verzeih´n

Peter Kovárik – spev , klávesy , Miriam Kubinová – vokál , akustická gitara , Radovan Grimm – elektrická gitara , Roman Herzegh – bicie

Und Morgen früh küss ich dich wach

Kamila Matúšová – spev , Miriam Kubinová – vokál , akustická gitara , Peter Kovárik – klávesy , Radovan Grimm – basová gitara , Roman Herzegh – bicie

 

The following information before listening to music samples

The following musical examples played by three, maximum four musicians and three singers sing up. Everything is played and sung live without the help of any substrate karaoke, karaoke or instrumental version with vocals. Therefore, it may seem to the listener to sound like the original recordings, respectively. read less rich. It is a real phenomenon in playing and singing really live recording.

🙂 🙂 🙂 Thank you for your understanding 🙂 🙂 🙂