Michaela Srbová

Michaela Srbova

– 1986 – 1991 –  ZUŠ Skalica husle, spev

– 1997 –  aktuálne hud. skupina Blue Star – spev (bluegrass, country, country rock)

– 1995 – 1999 – gymnázium skalica

– 2003 – 2004 – stredná pedagogická           škola BA  pomaturitné štúdium

– 2003 – aktuálne učiteľka v MŠ Skalica

– 2013 – súčastnosť skupina Black & White – spev

– 2017 – materská dovolenka 🙂

——————————————————————————————————————–

Členovia:   Kto sme

Pavol Kuchta
Peter Kovárik Dis. art
Mgr. Lucia Vratislavská
Radovan Grimm
Michaela Srbová
Dominik Veselý
Matej Kovárik