2017

2021     2020      2019      2018       2017      2016      2015      2014      2013      2012

Hudobná produkcia SK Holíč                                                           fotograf: B&W

Svadba SK Jablonica                                                                        fotograf: B&W

Svadba SK Opatovce                                                                         fotograf: B&W

Svadba SK Trenčín                                                                            fotograf: B&W

Zábava SK Skalica                                                                             fotograf: B&W

Svadba SK Nové Mesto Nad Váhom                                                fotograf: B&W

Svadba SK Tomášov                                                                          fotograf: B&W

Svadba SK Mojmírovce                                                                     fotograf: B&W

Svadba SK Považská Bystrica                                                        fotograf: B&W

Svadba SK Borský Mikuláš                                                             fotograf: B&W

Svadba SK Komjatice                                                                      fotograf: B&W

Svadba SK Smrdáky                                                                        fotograf: B&W

Svadba SK Horné Orešany                                                             fotograf: B&W

Hudobná produkcia SK Holíč                                                         fotograf: B&W

Svadba SK Holíč                                                                              fotograf: B&W

Svadba SK Mokrý Háj                                                                     fotograf: B&W

Ples SK Schaeffler                                                                          fotograf: B&W

Ples SK Grafobal                                                                            fotograf: B&W

Ples CZ Charvatská Nová Ves                                                      fotograf: B&W

Ples CZ Strážnica                                                                           fotograf: B&W

Ples CZ Strážnica Skanzen                                                           fotograf: B&W

Ples CZ Strážnica                                                                           fotograf: B&W

Ples CZ Veselí nad Moravou                                                          fotograf: B&W